2017 - Podróż i promocja turystyki odpowiedzialnej

3 stycznia 2017 wyruszyliśmy w roczną podróż jako ambasadorzy stowarzyszenia HOPINEO.

Odkrywanie, dzielenie się i wymiana doświadczeń – to były główne powody dla których wybraliśmy Hopineo. Chcieliśmy promować aktywności turystyczne które są zdefiniowane jako zrównoważone – szanujące środowisko, ludzi i tradycję.

Przejechaliśmy przez Azję, od Warszawy do Delhi, w ciągu 6 miesięcy. Potem przemieściliśmy się do Ameryki Centralnej i zostaliśmy w niej do końca roku. Nieśpiesznie odwiedzaliśmy wybrane miejsca, ciesząc się czasem ze spotkanymi ludźmi, ich historiami i doświadczeniami codzienności.

Odwiedziliśmy wiele różnych projektów, tak innych jak turystyka może być różna. Teraz poprzez uświadamianie czym jest odpowiedzialne podróżowanie , kontynuujemy niejako naszą podróż. Wierzymy, że to jedna z dróg do budowania zrównoważonego rozwoju.