Naszą podróż staramy się również zwizualizować…

Zobaczcie co dla nas oznacza odpowiedzialne podróżowanie.

Wszystkie filmy mają napisy w języku polskim, angielskim i francuskim.

(Przy okazji dajcie suba na YouTube)